لوگو
لوگوی نام سال
رزومه
آخرین ویرایش : 10 اردیبهشت 1400

رزمه و سوابق مدیریتی مهندس آرزو مبصر


 • رئیس و عضو شورای اسلامی شهر سردرود
 • سخنگوی شورای اسلامی شهرستان تبریز
 • مدرس دانشگاه
 • عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
 • کارشناس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • رييس كميسيون عمران شوراي اسلامی سردرود
 • رييس كميته بانوان شوراي اسلامی شهر سردرود 
 • نماينده شوراي اسلامی شهرستان تبريز در هيئت حل اختﻼف استان
 • عضو كميسيون عمران شوراي اسلامی شهرستان تبريز
 • عضو كميسيون فرهنگي شوراي اسلامی شهرستان تبريز
 • نماينده شوراي اسلامی شهرستان تبريز در شوراي عالي معماري و شهرسازي
 • نماينده شوراي اسلامی شهر سردرود در كميسيون ماده 5استان 
 • مدير گروه معماري ساو
 • دبير اولين جشنواره تئاتر خياباني استاني سال 98سردرود
 • مدرس نرم افزارهای تخصصی معماری و طراحی
 • عضو هيئت رييسه ورزش هاي ناشنوايان استان 
 • مشاور جوانان شوراي اسلامی استان آذربايجان شرقي
 • عضو فعال سازمان بسیج مهندسین استان

 

سوابق
آخرین ویرایش : 10 اردیبهشت 1400

مقالات و امور پژوهشی مهندس آرزو مبصر


- اهمیت احیا و نگهداری بافت های تاریخی در جذب گردشگر و توسعه پایدار شهری

(در نشریه علمی و تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی)

-بررسی اثرات آموزش در سطح آگاهی دانش مدیریت پسماند

(مورد تایید دانشگاه تکنیکال گرجستان)

-استراتژی  مناسب و پایدار در مدیریت نخاله های ساختمانی

(مورد تایید DNWاتریش)

-مروری بر مفاهیم اکولوژی شهری با رویکردهای زیست محیطی در برنامه ریزی شهری

(مورد تایید  KASEM BUNDITبانکوک)

-بررسی تاثیر هویت فرهنگی در معماری مجموعه های هنری

(اولین همایش ملی پژوهش های نظری و علمی در معماری و شهرسازی)