لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

سخنگوی شورای شهرستان تبریز؛ هزینه و صرف زمان بر امر فرهنگ و مطالعه سرمایه گذاری بزرگی برای جامعه خواهد بود.

عملکرد شورای شهر سردرود

مهندس آرزو مبصر در حاشیه بازدید از کتابخانه شخصی فرخزاد به همراه جمعی از بانوان فعال فرهنگی با تقدیر و تشکر و قدردانی از تلاش های ایشان گفت؛ به اذعان کارشناسان جامعه شناسی، فرهنگ زیربنای توسعه جوامع هست و اگر بسط و پرورش این اصل از نهاد خانواده و مادران آن جامعه برخیزد قطعا و یقینا تاثیرگزاری به مراتب بالاتری خواهد داشت. آرزو مبصر گفت: مادرانی که فرزندان این جامعه را تربیت میکنند به ضرس قاطع میتوانند فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایرانی مان را به نسل های آتی در تربیت اصیل منتقل کنند و آنچه در نهایت ماحصل میشود؛ که هیچ ضدفرهنگ و ضد ارزشی توان سرکوب و به انحطاط کشیدن عزیزان وطن مان را نخواهد داشت. مبصر ادامه داد: اگر دغدعه امروزمان فرهنگ با هویت و ریشه دار جامعه مان نباشد قطع و یقین نه در مسایل اجتماعی بلکه توان رشد و بالندگی در مقوله های دیگر هم نخواهد بود. فرهنگ اقتصادی، فرهنگ هنر، فرهنگ تکنولوژی و... هرکدام مجال جداگانه ای مطلبید که جامعه شناسان و کارشناسان مسایل مرتبط نکاتی را در باب آن بیان داشته اند. آرزو مبصر گفت ؛ هزینه در مورد فرهنگ ، آینده نگری و سرمایه گذاری مهمی است که سود دهی آن برای کل جامعه و بالاخص در دراز مدت قابل لمس خواهد بود و نیاز است متولیان امر با الگو قراردادن فرمایش مقام معظم رهبری ؛ " ایجاد فرهنگ و اندیشه‌ی صحیح در جامعه جهاد است " بصورت جهادی پایکار مسایل فرهنگی و ایجاد اندیشه های سالم باشند. وی اظهار امیدواری کرد با حمایت و دلگرمی به چنین بانوانی میتوان زمینه را برای بسط بیشتر اصحاب قلم و نویسندگان هموارتر و اشتیاق آنان و دیگر عزیزان این حوزه را برای نوشتن و آموختن بیشتر و پر رونق تر کرد.