لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

یک روز تردد با عصای سفيد ، لازمه درک روشندلان برای مسئولان

یادداشت شورای شهر سردرود


(افراد کم توان جسمی)معلولین ، شهروندانی که برای احقاق حقوق خود می بایست با وجود معلوليت دوندگی کنند.

همواره شاهد این هستیم که قوانین، آیین نامه ها ، بخشنامه ها ، مصوبات و ضوابط عریض و طویلی در راستای حمایت از حقوق معلولین تصویب و ابلاغ می شود، همچنین جلسات، همایش های حمایتی و گاه تقدیر و تشکر از این عزیزان برگزار می شود، اما تاکنون مشکلی از هزاران نیاز آنان برطرف شده است؟ پاسخ این سوال به قاطعیت خیر است !
اجرای چنین ضوابط پیشرو و حل مشکلات، نیازمند باور عملی مديران تمامی دستگاه های متولی و صد البته درک موضوعات حقوق شهروندی (افراد کم توان جسمی جسمی)معلولین است.
عدم رعایت ضوابط دسترس پذیری در پروژه های عمرانی، ادارات و اماکن عمومی شهری متاسفانه باعث شده تا بخشی از جامعه به انزوا  کشیده شده و این باور را که به عنوان  شهروندان درجه دو محسوب می‌شوند؛ را به آن ها القا کند.
مبرهن است که صرفا تصویب بخشنامه ها و مصوبات، گشایشی در  این گره کور نخواهد داشت، بی شک ستاد مناسب سازی محیطی زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که اعضای این ستاد را کارگروهي از افراد دارای ناتوانی های حرکتي ، ذهني ، بينايي و شنوایی تشکیل داده باشد .
امروز که ورق تقويم بار دیگر نشان از روز عصای سفید دارد، نجوای یاری بار دیگر در گوش مسئولانی که پاسخ به نیاز افراد روشندل را در مسیر خود روشن نمی کنند؛ پژواک می شود.
روشندلانی که همواره شنوندگانی ماهر هستند دیرزمانی است که گوش شنوایی برای شنیده شدن صدا ي عصايشان هنگام برخورد با مسیرهای صعب العبور، پیدا نمی کنند.
شاید لازم باشد برای درک بیشتر موضوع عدم دسترسی افراد کم توان جسمی به بسیاری از معابر، ساختمان‌ها و ... طی ٣٦٥ روز از سال مدیران شهری یک روز به عنوان شهروند کم توان جسمی در شهرتردد کنند تا شاید از موقعیت سختی که برای بخشی قابل توجه جامعه به وجود آمده، درک مناسبی بیابند.