لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

وقتی مقاومت ترانه آزادگی شد!

یادداشت شورای شهر سردرود

تقویم خبردار ایستاده ، پرستوها سرود رهایی می خوانند ، #آزادگی تعریف دوباره یافته و #مقاومت برای همیشه تاریخ ماندگار شد.

 آری #آزادگان باز گشته اند ...

ثانیه های انتظار به کندی می گذشت. تمام ایران به استقبال #پرنده_های_مهاجر آمده بود، پرنده هایی که در سال های سخت دوری از وطن، بال و پرشان زیر شکنجه های کفر شکسته بود. هرچند جسم آنان دربند بود، ولی هیچ گاه روح و اندیشه بلندشان تسخیر نشد و قلبشان به یاد دین و ایمان و آسمان وطن می تپید. 

26 مرداد روز بازگشایی قفس ها بود ، روز شادمانی شهر و مردم، روز شادباش و تبریک، روز وصل و دیدار ، روز غرور و ایمان . 

آغوش وطن گشوده شده بود و فوج فوج #مردانگی در آن جای می گرفت ، به راستی، کدامین ساعت می تواند شکوه آن لحظات را در خود بگنجاند و کدامین تقویم می تواند شوق لحظه های دیدار را در خود ثبت کند؟

اسوه های #مقاومت و #ایثار، حالا دیگر در آغوش وطن بودند، رهایی، اجر صبری بود که آزادگان سرافراز، از پس سال ها شکنجه و اسارت به دست آورده بودند تا مام وطن، فرزندان خود را چون یوسف کنعان، به سینه بگذارد.

و امام راحل، چه زیبا در توصیف فرزندان خود فرموده اند: "اسرا در چنگال دژخیمان خود، سرود آزادی اند و آزادگان جهان آن را زمزمه می کنند".

آری، آنان نه تنها اسیر نبودند؛ بلکه دور از هرگونه وابستگی ها و دل بستگی ها، ندای آزادمردی را به گوش همه جهانیان رساندند.

مقام معظم رهبری نیز چنین می فرماید: "شما ذخیره بزرگ الهی و یک ثروت عظیم انسانی هستید که در دست دشمن غصب شده بودید. خدای متعال شما را به ملّت و به این کشور اسلامی برگرداند".