لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 19 خرداد 1400

مکان یابی پروژه های سرمایه گذاری، پیش شرط توسعه متوازن شهر

یادداشت شورای شهر سردرود

جدای از طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف شهری تبریز که عموما باید بر اساس نیازها و اولویت های منطقه ای مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد، طراحی و مکان یابی طرح ها و پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری نیز باید تابع سیاستی عادلانه و متوازن در کلان شهر تبریز باشد.

اگرچه موضوع سرمایه گذاری های بخش خصوصی در سنوات قبل، با وجود موفقیت های نسبی در اجرای طرح ها و پروژه های مشارکتی، محقق گردیده است، با این حال فاقد عنصر مکان یابی و توزیع مکانی عادلانه در تمام مناطق شهری بوده و بجز یکی دو مورد، اغلب طرح های مشارکتی در مناطق مرفه و بالانشین شهری به مرحله اجرا درآمده اند که همین موضوع باعث عدم بهره مندی متوازن و مناسب شهروندان مناطق کم برخوردار از ظرفیت ها و خدمات این طرح ها شده است.

در این که اجرا و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی، زمینه ساز رونق اقتصادی، توسعه شهری، زیبایی ها بصری و نفع بری شهروندان می شود، با این حال در مکان یابی اغلب طرح های مشارکتی سال های اخیر شهرداری تبریز، به اصل نفع بری عموم شهروندان از منافع مادی و معنوی این طرح ها، از جمله ارزش افزوده ایجاد شده، توجه چندانی نشده و این نفع بری عمدتا نصیب شهروندان بالانشین و نسبتا مرفه شهر گردیده است.

به نظر می رسد در دوره بعدی شورا و شهرداری، علاوه بر این که باید به سمت جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در طرح ها و پروژه های عمرانی حرکت دوباره ای آغاز شود، اصلی ترین اولویت، می بایست روی توزیع عادلانه این طرح ها و مکان یابی منطقی طرح ها در مناطق مختلف شهری و ترجیحا مناطق کم برخوردار و محروم متمرکز شود تا از این رهگذر، زمینه برای آغاز جهش عمرانی و توسعه متوازن مناطق شهری فراهم گردد.

آرزو مبصر/ سخنگوی شورای اسلامی شهرستان تبریز