لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 22 فروردین 1400

لزوم برنامه ریزی و توجه به تولید و عرضه مسکن بعنوان یکی از اولین نیازهای جوانان

یادداشت شورای شهر سردرود

مسکن، به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشر، همواره مهم ترین دغدغه زندگی بوده و تلاش برای تامین این نیاز مهم، در راس برنامه های انسان ها قرار داشته و دارد.

به موازات پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از بنیادی ترین برنامه های دولت، حول محور بسترسازی برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد و فاقد مسکن متمرکز شد و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال ۵۸، با فرمان امام راحل برای تشکیل حساب ۱۰۰ امام (ره) در همین راستا محقق گردید.

اگرچه طی دهه های اخیر و با تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بسیاری از روستاییان و اقشار کم درآمد جامعه، صاحب مسکن شده و تا حدودی این نیاز برآورده شد، با این وجود و با توجه به تغییرات نسلی و افزایش نیاز جوانان و خانواده ها به مسکن طی سال های اخیر که به مثابه سدی بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان است، آنگونه که باید ، به موضوع تسهیل خانه دار شدن اقشار جامعه توجه چندانی صورت نگرفته است.

این در حالی است که تسهیل، تسریع و حمایت از تولید و تحویل مسکن ارزان قیمت و مناسب به شهروندان و در کنار آن، تسهیل و هدایت اصولی اعتبارات بانکی به بازار مسکن، از اهم وظایف و مسوولیت های دولت به شمار می رود و می بایست امکان بهره مندی و برخورداری از مسکن ارزان برای جوانان و دیگر مردم فراهم گردیده  و با برنانه ریزی صحیح شاهد افزایش و تورم قیمت و ارزش مسکن در کشور نگردیم.

به نظر می رسد با توجه به انباشت مطالبات شهروندان فاقد مسکن در این بخش امروز دیگر زمان تغییر و بازنگری جدی در سیاست های حمایتی و تشویقی حوزه مسکن فرا رسیده است.

بی تردید، موثرترین تدبیر در مدیریت کلان کشور اعم از دولت، مجلس، شهرداری ها، انبوه سازان مسکن و بانک ها، تعامل و عزم جدی برای رفع موانع و محدودیت های موجود در این بخش، در سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" می تواند باشد تا از این رهگذر شاهد بازگشت امید به شهروندان و جوانان فاقد مسکن و در آستانه ازدواج باشیم.