لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 03 خرداد 1400

خرمشهر نماد مقاومت، شناسنامه ایثار

یادداشت شورای شهر سردرود

خرمشهر را نماد مقاومت ملی ایران و شناسنامه ایثار باید نامید، شهری که خرمی و خونین دلی آن، یکجا زبانزد همه است.

امروز اگر جبهه مقاومت، در میدان عمل، روح استکبارستیزی و ایستادگی در برابر نظام سلطه را فریاد می زند و تصویر غرورانگیز این مقاومت، خواب دشمنان حریت، آزادگی و اسلام را آشفته کرده است، باید ریشه های آن را در خرمشهر و رد پایش را در میان خون های فدا شده جوانان ایران زمین در خاک تف دیده آن جست و جو کرد.

خرمشهر، نقطه اتصال مقاومت و ایثار طی ۴ دهه اخیر است، شهری که ایمان داریم، خدا، به پاس همان مقاومت ملی، آزادش کرد.

سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر مبارک باد.