لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

خبرنگاران؛ "آیینه هایی که نباید شکست"!

یادداشت شورای شهر سردرود

🔰 خبرنگاران؛ "آیینه هایی که نباید شکست"!

دیدن، شنیدن، تحلیل، تفسیر، انتقال پیام، روشنگری، مطالبه گری، نقد، نقادی، اندیشه ورزی، تولید فکر و در نهایت، مهندسی کلمه و واژه با سحر و جادوی "قلم"، همگی، صفات و توانایی های شگرف و عظیمی به شمار می روند که یکجا، چون ودیعه ای الهی و ثروتی بی مانند در نهاد و تار و پود وجودی و روحی خبرنگاران در هم تنیده است تا آگاهی و دانستن، حق مردم باشد و "حق گویی" از دایره مصلحت خارج شود.!  

"خبرنگاران" همچون آیینه اند، هنرشان، انعکاس تصویر هر آن چیزی است که می بینند، فریادشان، پژواک حق طلبی، مطالبه گری، نقد و البته اصلاح و اطلاع رسانی است، گمنامانی که همچون مصلحان اجتماعی، به قلب حوادث، رویدادها و اتفاقات می زنند تا مروارید درخشان حقیقت را صید و به مردم هدیه کنند و صد افسوس که در این راه، طعم تهدیدها و تهدیدها، همواره زیر زبانشان مزه می کند، بی آن که سهمی از حمایت داشته باشند.

امروز و در هزاره سوم که به عصر انفجار اطلاعات شهره است، خبرنگاران، به عنوان سفیران و سرداران اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، بالاترین و بیشترین سهم را در تنویر افکار عمومی، شفافیت، مطالبه گری و حق گویی دارند و در مقابل، کم ترین و ناچیز ترین سهم از رفاه و معیشت را مزمزه می کنند، چنین تناسب ناعادلانه با جایگاه، شان و ارزش کاری این قشر خدوم، به هیچ عنوان شایسته و درخور نبوده و نیازمند توجه و حمایت جدی و عملی متولیان امر به ویژه دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

بدون تردید، جامعه بدون رسانه، آن هم رسانه های مرجع و خبرنگاران مولف و زبده، جامعه ای تک صدایی، ایزوله، بدون شفافیت و فاقد گفتمان بوده و چنین جامعه ای، جامعه ای مرده و آبستن فساد و تبعیض خواهد بود و به هیچ روی، مفاهیمی همچون، توسعه، تحول، ارتقای فرهنگی، آگاهی عمومی و تولید اندیشه و فکر در چنین جامعه ای متبلور نخواهد شد.

سخن آخر این که، رسانه ها و خبرنگاران به عنوان پیش قراولان مبارزه با فساد، شفافیت، آگاهی بخشی و تحول زایی از یک سو و موتور پیشران توسعه در جوامع و از سوی دیگر، عناصری غیرقابل حذف به شمار می روند، از این رو حفظ و ارج گذاری به جایگاه و شان این دو، وظیفه حاکمیت و دولت و در کنار این، تمامی مسوولان، متولیان فرهنگی، مردم و حکمرانان باید باشد، چراکه حبرنگاران، همچون آیینه اند و نباید آیینه ها را شکست!