لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

توصیف تبریز آسان نیست ... باش اوجا تبریزیم

یادداشت شورای شهر سردرود

نوشتن از تبریز همیشه قهرمان در قلب آذربایجان سر ایران از آنچه بود و تا آنچه هست قلم را به لرزه در می آورد 
تبریز کهن ، تبریز اولین ها و تبریز باش اوجا و هزاران تبریز دیگر ناگفته و گفته ها ، کاغذ را گاه به تبسم و گاه به اشک می آورد.
تبریز و تاریخ پر فراز و نشیب اش و مردمان قهرمان و آگاه اش که اولین #پایتخت نشین جهان تشییع را به عنوان دارند ، مجاهدان مشروطه اش ، از #ستارخان ، #باقرخان ، #حسین_خان ،  #زینب_پاشا و شیرزنان و بزرگمردانش که از برای نوشتن رادمردی شان عاجزم.
چگونه بنویسم از #سرداران_عاشورایی و پاسداران حریم ولایت و عزت و شرف آن ،  آقا مهدی #باکري ، #تجلایی ، #یاغچیان و #شفیع_زاده ها و میراث داران راه پر عزتشان ، #بیضایی ، #جواني ، #گلزار و #فخیمی و #اكبري های آن که اینان درس انسانیت و ایثار و عزت را برایمان صرف کرده و دنیای فانی را به سخره گرفته و دل از هر آنچه غیر رضای دوست بود دست کشیدند و پرواز کردند.
#تبریز شهر علامه ها ، شهر شهدای محراب ، شهر شعراء و عارفان ، شهر هنر ، شهر بدون گدا ، شهر آشیقلار و..... تبریز قهرمان که چون #ارك اش استقامت را به آیندگانش دیکته میکند ، #فیروزه جهان اسلام آن و عمارت های تاریخی آن ، #فرشي که نام تبریز را تا عرش به پرواز می دارد....
و صدها تبریزی دیگر که مجال سخن نیست و توان توصیف آن از این حقیر مسقوط....
آری ، این است تبریز .... #باش_اوجا_تبریز .....تبریز کهن ....تبریز زیبا ....تبریز پر درد ....

  تبریز است و مهد شیرزنان و بزرگمردان حماسه ساز و هزاران برگ زرین و پرافتخار در تاریخ آن ....
تکرار میکنم بر خود نام آورانی که نام تبریز را تا به امروز بر بلندای ایران ثبت و این کهن شهر را به ما یادگار گذاشته اند تا باشد که ما میراث داران خوبی باشیم از این دردانه ی تاریخ .
چه زیبا گفت #شهریار شیرین سخن ؛ شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند .......
امید آنکه این روز در تقویم رسمی بنام #روز_تبریز ثبت گردد.