لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 02 خرداد 1400

تحقق گردشگری شهری از دل بافت های تاریخی تبریز

یادداشت شورای شهر سردرود

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرها به وجود می آورد.

بافت های تاریخی شهرها نیز به دلیل پیوندهای گسترده با بسترهای طبیعی و تاریخی، دارای ارزش های تاریخی، طبیعی، زیبایی و معمارانه بسیاری هستند که سرمایه ملی هر سرزمین، حفظ آن ها دارای اهمیت قابل توجهی است.

لذا ضرورت توجه به هویت بافت های تاریخی شهرها و شاخص نمودن آنها یکی از مهمترین شاخصه ها جهت جذب گردشگر می باشد.

در این میان، شهر تاریخی و کهن تبریز با داشتن عناصر تاریخی و فرهنگی بسیار، اعم از ابنیه، خانه های تاریخی، بازار سنتی، آثار تاریخی کهن و ده ها نمونه دیگر، از ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برای تبدیل شدن به بسترها و زمینه های توسعه زیرساخت های گردشگری برخودار است که در صورت توجه و برجسته سازی هوشمندانه به عنوان عناصر و جاذبه های منطقه ای، ملی و بین المللی گردشگری، این قابلیت را برای شهر تبریز می توانند به وجود آورند که در یک پروسه و دوره کوتاه مدت، این شهر به مقصد و محور گردشگری و توسعه زیرساخت های توریستی تبدیل شود.

این مهم البته از رهگذر تدوین و اجرای طرح ها و برنامه های بالادستی در شورای اسلامی شهر و اجرای تدریجی و گام به گام این برنامه ها به عنوان سند گردشگری شهری که بتواند به طور توامان افقتصاد شهری و رفاه شهروندان را محقق سازد، میسر خواهد شد.