لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

بلوغ اقتدار در چله دفاع

یادداشت شورای شهر سردرود

چهل سالگی، یعنی بلوغ، یعنی پختگی، یعنی عصاره فضایل ، تاریخ و حتی یک نهضت، حال اگر این چهل سالگی، مربوط به نهضت ماندگاری همچون دوران ۸ ساله دفاع مقدس باشد، موضوع برجسته تر و مهم تر هم می شود.

دوران سراسر پر افتخار و مملو از ایثار و شهادت دفاع مقدس، تبلور عینی و تابلوی تمام قد ایستادگی فرزندان این مرز و بوم در برابر غرب و شرق و استکبار جهانی با میدان داری "صدام" ملعون بود، دوره ای که تک تک مردم و خانواده های ایرانی، فارغ از رنگ، نژاد، اعتقاد، وابستگی های حزبی و گروهی، دل در گرو دفاع از کیان وطن و حفظ #استقلال و تمامیت ارضی کشور نهادند و همچون ید واحده، در برابر جهانیان ایستادند، تا ایران، ایران بماند و ایران مقتدر شکل بگیرد.

امروز و در طلیعه "چله دفاع مقدس" و همگام با بیانیه #گام_دوم_انقلاب که فصل نوینی از اقتدار و عظمت ایران اسلامی گشوده شده است، تبیین و بازتعریف مفاهیم، ارزش ها، رویکردها و تئوری های ارزشمند این دوران و در کنار این ها، اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت به جامعه و نسل معاصر، بیش از هر زمان و دوره دیگری مورد مطالبه و خواست جامعه بوده و ضرورت سیاسی اجتماعی عصر حاضر است.