لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

براستی که عکاسی هنر خاطره سازی است .

یادداشت شورای شهر سردرود

عکس ، گذرگاه سفر به گذشته است و نوستالژی تمامی دوران ، تصویر ثبت شده خواه لبخند خاطره ای باشد و خواه اشک ناخواسته ای ثبت تاریخ می شود و گویای حال مخاطبش ....

برخی از خاطره سازان و راوی های حیات در دنیای امروزی از یادها فراموش میشود ، عکس و تصویر زنده ی ماندگار تا بوده ، تاکنون بوده و تا حیات بشریت هست سندی که #راوی_تاریخ می‌شود. 

لحظه کوتاهی که در قاب کوچک #عکاس‌ها ثبت می‌شود، آن‌قدر قدرتمند است که می‌تواند خشم، زیبایی، ظلم، امید و اندوه نهفته در دورن خود را به چشم‌هایی که نظاره‌گر آن هستند، منتقل کند.
هنر عکس اگرچه با تکنولوژی اکنون مسیر دیگری بر خود گرفته است لیکن کدامین دوربین پیشرفته ای است که بدون انگشتان هنرمندانه ای زیبایی خلق کند ؟!