لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

"آتش" و "ققنوس" های بی ادعا

یادداشت شورای شهر سردرود

"آتش"، خاصیتی جز سوزاندن و ویرانی ندارد حتی اگر این آتش، مظهر رفاه، آسایش و تسهیل گر زندگی هم که باشد، روی دیگر سکه این عنصر، خاکسترنشینی است آنجا که می تواند در طرفه العینی، هستی را به تلی از خاکستر بدل کند، ذات آتش همین است ...
#ققنوس ها را پیوندی دیرین و عمیق با #آتش است، می سوزند و از نو و از دل همین آتش دوباره زاده می شوند تا قصه صبوری، ایثار و فداکاری، نشان پرافتخار کسانی باشد که هنرشان، دل زدن به دریای آتش سوزان است تا امنیت، آرامش و آسایش ارمغان ابنای بشر شود ...
#آتش_نشانان را بی هیچ تردید باید الگوهای مجسم و عینی #ایثار و فداکاری نامید ، البته آتش نشانی، تنها هنر آتش نشانان نیست، این ها، سربازان خط مقدم مبارزه با تمامی بلایا و حوادث روزمره ای هستند که گاه با بی احتیاطی بشر و گاه از دل حوادث غیرمنتظره بروز می کنند و خوشا به حال ایثارگرانی که برگزیدگان امنیت و آرامش مردم شده اند.
هفتم مهرماه، نه یک روز در تقویم ملی ایران اسلامی؛ که ادای دینی حداقلی و ناچیز در برابر ققنوس های بی ادعای ایثار و فداکاری است.
با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی آتش نشانان شهید ایران اسلامی به ویژه تبریز و آذربایجان و شهید محمد قلیزاده،  هفتم مهرماه، #روز_آتش_نشانی_و_ایمنی را خدمت تمامی آتش نشانان تبریک عرض می کنم.

سخت است آتش را حریف طلبیدن ...ماناباشید عاشق نشانان.....