لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ خبر : 24 آبان 1399

هفته کتاب و کتابخوانی

اخبار شورای شهر سردرود

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند :

کتابهایی که می خوانید و انسان هایی که ملاقات می کنید.

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک