لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ خبر : 24 اسفند 1399

مهندسی؛ یعنی خلق بهترین‌ها

اخبار شورای شهر سردرود

دانشمندان آنچه را که هست کشف می‌کنند
و مهندسان آنچه را که نیست خلق می‌کنند

🌺 ۵ اسفندماه زاد روز خواجه‌نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک🌸