لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ خبر : 20 بهمن 1399

معلولیت محدودیت نیست، تجسم اراده است

اخبار شورای شهر سردرود

گوشه گوشه این شهر و دیار، خاستگاه #شیرزنان دلاور و بی ادعایی است که هر یک منشا اثر و مولد امید و موفقیت هستند، این ها، مادرانه و فداکارانه، امید می آفرینند، پرورش می دهند، هدایت می کنند، مهر می ورزند و از محدودیت های ظاهری و معلولیت های جسمی فرزندان این مرز و بوم، قهرمانانی می سازند که هر کدام، چراغی فرا راه امید و موفقیت و سربلندی می شوند.
بانو "#مهناز_کاظمی"، یکی از این معدود شیرزنان بی ادعا و فداکاری است، بانویی که "مادر #ورزش_معلولان" برازنده تلاش و ایثار اوست.
دیداری گرم و صمیمی با این بانوی نمونه و مربی موفق داشتم ، شیر زنی که نماد غرور و افتخار برای ایران اسلامی است .
خواهر عزیزم سرکار خانم مهناز کاظمی مصداق بارزی است برای؛ #معلولیت ، #محدودیت نیست.

مانا باشی خواهر عزیزم.
#آرزو_مبصر