لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ خبر : 25 بهمن 1399

ماه رجب و ریزش رحمت

اخبار شورای شهر سردرود


#ماه_رجب؛ ماه #توحید و هم نشینی با محبوب و موسم #نجوا
و سخن گفتن با حضرت دوست است.
.
✴️حلول ماه مبارک رجب، مبارک باد.
.
#آرزو_مبصر