لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ خبر : 12 آذر 1399

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است

اخبار شورای شهر سردرود

قوانین الهی نخستین قانون اساسی اداره جوامع بشری بوده است. بر اساس آموزه ­های اسلامی، بشر در زمین هیچ گاه بدون حجت الهی نبوده است و گذشته از راهنمایان و پیامبران، کتب آسمانی هم برای هدایت بشر همواره وجود داشته است، اما مقایسه ­ای میان تعداد پیامبران که بالغ بر 124 هزار پیامبر است با تعداد انگشت شمار کتب آسمانی کافی است تا نشان دهد که کتاب­ های آسمانی در طول تاریخ نبوت محور و معیار هدایت بشر بوده است و اصل بر ثبات و پرهیز از تغییر تا حد زیادی در تعداد اندک کتب آسمانی نشان داده شده است. در دوازدهم آذر ماه 1358 نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید. در تاریخ انقلاب­ های جهان هیچ انقلابی را نمی ­توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آن­هم با رای قاطع 2/ 98 درصدی رسمیت یابد قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. قانون اساسی، اساسی­ترین دستاویز مردمی برای اداره و مدیریت سالم یک کشور است. کسانی که در تدوین این قانون ممتاز، همه سرمایه های فکری و معنوی خود را به کار انداختند. در شمار بزرگان انقلاب در سراسر کشور و چهره­های موثر حوزه و دانشگاه بودند قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است. اینجانب این روز بزرگ را خدمت مردم شریف ایران ، علل الخصوص مردم غیور آذربایجان تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزو مبصر سردرودی