لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ خبر : 30 آذر 1399

روز پرستار ، روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان

اخبار شورای شهر سردرود

.
#تجلیل آرزو مبصر سخنگوی شورای شهرستان تبریز از پرستاران و #کادردرمان بیمارستان های تبریز به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار
.
.

#روز_پرستار 
روز جاری عاطفه ها
روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان
روز افتخار انسان به انسانیّت .
این حرفه پرستارى، ترکیب عجیبى است
از یک سو، ترکیبى است از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت و از سوى دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت است.
حضورت اشارتی ست زینب گونه
شاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشد
روزتان مبارک ، دستانتان شفا بخش

آرزو مبصر سردرودی