لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ خبر : 30 بهمن 1399

در محضر "یار"، با پای استوار

اخبار شورای شهر سردرود

بی دلیل نبود، دل ضربه های چند روز اخیرمان ...
ذوق و شوق دیدار یک طرف و درک حضور در جلوت و خلوت یار از سوی دیگر....

افتخاری بالاتر از بیعتی دیگر با مقتدرترین رهبر سیاسی، دینی جهان؟

از این بابت که به واسطه شیوع و اپیدمی ویروس منحوس کرونا، تنفس در فضای معنوی حسینیه امام خمینی (ره) نصیبمان نشد، کمی حسرت زده ایم؛ با این حال خرسندیم، دیدارمان، به سیاق سال های قبل، ولو به صورت مجازی میسر بود و سیراب از منویات راهبردی رهبر فرزانه مان در سالروز قیام تاریخی مردم غیور و انقلابی تبریز قهرمان گردیدیم...

رهبر فرزانه تجدید میثاقمان را بپذیر ، ما همان تبریز و آذربایجانیم، و به فرموده تان "آذربایجان، از جنس دیگری است"

ما، فرزندان همان آذربایجانی هستیم که شما می شناسید ...

#آرزو_مبصر
۹۹.۱۱.۲۹

#آذربایجان #تبریز #انقلاب #بهمن
#۲۹بهمن #مقام_معظم_رهبری