لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ خبر : 16 آذر 1399

دانشجو ، یعنی جوان طالب علمی که آینده در دست اوست

اخبار شورای شهر سردرود

دانشگاه همانند جهانی کوچک است ؛ مثل حبابی از جنس زمان است که فرد را از آنچه گذشته و آنچه خواهد آمد جدا میکند .

فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جوی
روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی
بر تمامی دانشجویان مؤمن و پُرتلاش ایران اسلامی گرامی باد.
آرزو مبصر سردرودی